Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

Tradiční letní dětský tábor, který již po dvacáté pořádá pardubická Městská policie, se nachází v malebném údolí na Vysočině. Samozřejmostí každého tábora je jeho programová náplň. Ta musí být pro táborníky nejenom poutavá, ale i nabita takovými činnostmi, které si děti mohou prožít na „vlastní kůži“. Proto nás velice potěšilo, že jsme měli možnost, díky naší spolupráci s Městskou policií Pardubice, také trochu přispět „do Mlýna“ našimi zážitkovými aktivitami.

Již samotný vjezd do tábora v mnohých z nás vzbudil vzpomínky na vlastní dětské prázdninové časy. Hlídka u brány, která zodpovědně pouštěla příchozí do tábora, lákavá vůně linoucí se z táborové kuchyně, šumění lesa, chatky, které jasně avizovaly své osazenstvo, obvyklý polední klid či prostranství sloužící ke hrám a neomezené zábavě. Prostě nostalgie po dětství.

Avšak my jsme sem nepřijeli vzpomínat, ale zábavnou formou dětem přiblížit nesnáze života lidí s postižením. Pro děti jsme připravili 5 stanovišť, které simulovaly určité překážky, se kterými se musí lidé s postižením potýkat. Děti si zkusily, že pohybovat se pomocí mechanického vozíku po trávě, písku nebo přes obrubník není vůbec jednoduché. A co se týká jízdy na elektrickém vozíku, tak si také ověřily, že zdání klame. Po vyzkoušení si tohoto typu vozíku zjistily, že k jeho ovládání je třeba mít cit a šikovnost. Dále rozpoznaly, že houpání na balančních válcích, kdy se upevňuje svalstvo a rovnováha, je také náročné. Stanoviště, kde si děti prohlédly a vyzkoušely různé kompenzační pomůcky jako zapínače knoflíků, podavače, oblékače ponožek aj. bylo docela zábavné. V rukavicích, které jsou sešity tak, aby omezovaly pohyb prstů, se snažily povléknout deku, podat si spadlou dvacetikorunu anebo rozbalit bonbón, který si pak za odměnu mohly vychutnat. Posledním místem zastavení bylo auto upravené pro potřeby vozíčkáře. Výroky typu: „to je hustý,“ „to je skvělý“, „kolik to stojí“ apod. nasvědčovaly o tom, že toto stanoviště děti velice zaujalo. Zjistily, že přesun z vozíku do auta a zpět je docela pracný.

Na stanovištích se během odpoledne vystřídalo asi 130 dětí a poté následovala beseda, kdy se děti měly možnost zeptat našich vozíčkářů na to, co je zajímalo. Otázky byly ledajaké a samozřejmě, že padly i ty, které se týkaly toalety a způsobu jak se jim to stalo. Často se také dotazovaly, kolik stojí vozíky, jak dlouho vydrží „električák“ jet, zda a jak lidé na vozíku mohou pracovat aj. To, že děti přemýšlely o tom, co prožily, však vypověděla otázka: „Jak s tím, že se normálně nehýbete, můžete žít?“

Bylo to prožitkově skvělé odpoledne pro všechny. Odjížděli jsme s dobrým pocitem, protože to, že se děti nenudily a něco nového se naučily, je pro nás odměnou a zároveň motivací ke shledání zase za rok.

Atmosféru celé akce lze poznat i z fotek na našem facebooku.

Copyright © 2022 KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. Rights Reserved.