Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

Dne 4.12.2012 bude znovu zahájen kurz komunikace. V měsíci prosinci bude z technických důvodů začátek přesunut na 14:00, další lekce proběhne 11.12.2012. Dále bude kurz probíhat ve čtrnáctidenních intervalech v úterý od 13.00 hodin o délce 1,5 až 2 hodiny. Těšíme se na stávající i nové účastníky kurzu a věříme, že si díky němu prohloubíte své komunikační dovednosti a tím se vám budou v budoucnosti lépe řešit různé zátěžové situace. Na začátku kurzu se budeme zabývat asertivitou a v dalších lekcích se bude jejich obsah odvíjet od zájmu účastníků kurzu.

 


 

Copyright © 2021 KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. Rights Reserved.