Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

KŘIŽOVATKA handicap centrum o. p. s. (obecně prospěšná společnost) je nevládní nezisková organizace, která se orientuje na profesionální i zájmovou pomoc lidem s tělesným a kombinovaným postižením v pardubickém regionu. Hlavní její náplní je sociálně rehabilitační podpora lidí s handicapem, směřující k jejich aktivnímu začlenění do běžného života naší společnosti a k jejich pracovnímu uplatnění. K dosažení tohoto cíle KŘIŽOVATKA handicap centrum o. p. s. využívá pestrou škálu aktivit.

images/OBR/NOV%20KIOVATKA%20VENKU.jpg

KŘIŽOVATKA team v roce 2019

 

KŘIŽOVATKA handicap centrum o. p. s. je také aktivní v komunální politice a spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi při zajišťování dostupnosti sociálních služeb. Je otevřenou organizací a vítá další zájemce, kteří se chtějí podílet na zlepšování životních podmínek lidí s tělesným postižením. Patříme do řady menších neziskových organizací, a proto značné procento naší práce spočívá na bázi dobrovolnosti. Skutečná iniciativa vychází z reálných potřeb společnosti nebo požadavků lidí s postižením. Práce zaměstnanců, dobrovolníků i praktikantů je zajímavá a umožňuje velký prostor pro seberealizaci. Seznámit se s námi můžete na těchto webových stránkách, rádi Vás pozveme k návštěvě přímo do našeho centra nebo Vám nabízíme účast na některé z mnoha akcí, které pořádáme.

Těšíme se na všechny nadšence, pro které není práce jen obživou, ale kteří vidí její smysl i v zachování pozitivních hodnot.

 

Copyright © 2022 KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. Rights Reserved.