Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

Přispěli nám na...

 

Ani v roce 2021 neustáváme ve snaze zlepšovat naše služby. S podporou Nadace Jedličkova ústavu proběhlo dovybavení cvičeben ergoterapie o polohovací a jiné pomůcky. Již se ergoterpeutky nemusí složitě domlouvat, kdy si kterého klienta objednají a co budou trénovat. Nehrozí, že někteří klienti, kvůli nedostatku polohovacích pomůcek nemohou přijít na terapii. Také byly doplněny pomůcky podle nových individuálních potřeb klientů. Děkujeme za dlouhodobou podporu.

Mnoho našich klientů je nyní z důvodů indikace velmi rizikové skupiny COVID 19 v sociální izolaci a nevychází z domu. To má pro ně velké dopady na psychiku, která je následně důvodem zhoršení jejich zdravotního stavu.

Náš nápad, abychom je přes on-line prostředí zapojili do aktivit probíhajících v centru, byl podpořen z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Finanční podpora byla použita na nákup tří kusů notebooků. Dva na zápůjčku pro klienty, kteří jsou obtížné životní situaci a jeden pro pracovníky centra ke svolávání a realizaci on-line aktivit.

Nyní můžeme klienty zapojit do vzdělávacích a volnočasových aktivit trvající např. 1,5-2 hodiny denně i z jejich domovů a zmírnit jejich pocit izolace.

Výbor dobré vůle přišel se zajímavým nápadem jak více zapojit studenty středních škol do činností v neziskových organizacích a to prostřednictvím projektu Srdce pomáhá. Projekt na podporu naší organizace byl připraven studenty Střední zdravotnické školy Pardubice a jeho cílem bylo dovybavení cvičebny pro lidi s tělesným handicapem různými pomůckami pro balanční cvičení. S podporou z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se jim to povedlo. Nápad na tento projekt, který pak s kamarádkami realizovala, vzešel od vnučky našeho klienta, jenž k nám dochází, a právě různé balanční cviky mu usnadňují překonat jeho handicap a aktivně žít. 

Naše kuchyňka sloužila jako nácviková pro klienty na vozíku, často s omezenou motorikou rukou a zároveň jako výdejna obědů pro klienty centra denních služeb. To vedlo k značnému omezení jejího využití. Na tréninky přípravy stravy s klienty nebyla dostatečná prostorová a časová kapacita kvůli nutnosti chystání a výdeje obědů pro celodenní službu. Proto jsme vybudovali 2 nové kuchyňky. První pouze pro potřeby výdeje obědů a druhou jako nácvikovou. Ta byla vybavena dle dnešních standardů tj. trouba, indukční deska, myčka a uzpůsobená pro potřeby lidí s handicapem. Budou zde probíhat jak tréninky přípravy jídla, tak i obsluhy různých kuchyňských spotřebičů a pračky. Tyto aktivity povedou k vyšší soběstačnosti klientů s tělesným handicapem a k navýšení sebedůvěry pro realizaci samostatného bydlení. ČSOB podpořila vybudování nácvikové kuchyňky částkou 20.000Kč, za které jsme nakoupili nové spotřebiče.

Cílem projektu je vybudování potřebné příjezdové cesty a 11 vyhrazených parkovacích míst pro invalidy na vlastním pozemku Polyfunkčního komunitního centra pro osoby se zdravotním postižením, které se bude počátkem roce 2021 otevírat. Tyto prostory byly řešeny štěrkovým posypem, což je pro lidi na invalidním vozíku nepřekonatelná bariéra a bez dopomoci jiné osoby nelze tento povrch překonat. Dopomoc vyžaduje značnou sílu, zkušenosti a zručnost od pomáhající osoby. Cesta a parkovací místo usnadní návštěvu centra minimálně 4.800krát lidem s handicapem ročně. ŠKODA AUTO a.s. podpořila náš projekt částkou 60.000 Kč za kterou jim velmi děkujeme.

 

Copyright © 2022 KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. Rights Reserved.