Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

 

 

Pondělí 10. 1. 2022

10:00 - 12:00 Střelené kachny -  komunikace
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 15:00 Člověče nezlob se - společenská hra, jemná motorika
15:00 - 15:30 Odpolední svačina
15:30 - 16:30 Volné aktivity
   
Úterý 11. 1. 2022
7:30 - 9:30 Společné čtení
9:30 - 10:00 Dopolední svačina
10:00 - 12:00 Promítání na plátno - film na přání 
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 15:00 Návštěva kavárny - pravidelné setkávání (veřejně přístupné pro stávající, bývalé klienty i jejich pečující osoby)
15:00 - 15:30 Odpolední svačina
15:30 - 16:30 Volné aktivity
   
Středa 12. 1. 2022
7:30 - 9:30 Hudební program
9:30 - 10:00 Dopolední svačina
10:00 - 12:00 Moštárna - log. myšlení (přístupné pro osoby se zdravotním handicapem nebo osoby ohrožené soc. vyloučením)
12:00 - 13:00 Oběd
13.00 - 15:00 Sheriff z Nottinghamu - komunikace ve skupině
15.00 - 15:30 Odpolední svačina
15:30 - 16:30 Volné aktivity
   
Čtvrtek 13. 1. 2022
7:30 - 9:30 Videoprogram
9:30 - 10:00 Dopolední svačina
10:00 - 12:00 Hodinka z historie (přístupné pro osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené soc. vyloučením a veřejnost)
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 15:00 Česká hudba - trénik paměti, muzikoterapie (přístupné pro osoby se zdravotním handicapem nebo osoby ohrožené soc. vyloučením)
15:00 - 15:30 Odpolední svačina
15:30 - 16:30 Volné aktivity
   
Pátek 14. 1. 2022
7:30 - 9:30 Společné luštění
9:30 - 10:00 Dopolední svačina
10:00 - 12:00 Kreativní tvoření
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 14:00 Volné aktivity

 

Copyright © 2022 KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. Rights Reserved.