Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

www.esfcr.cz

Pomáháme, kdo pomůže nám?

Registrační číslo:CZ 1.04/3.3.05/31.00296
  
Finanční dotace:1 822 655, 14 Kč
  
Datum realizace:1.4. 2010 – 30.6. 2011
  
Popis projektu:Projekt nabízí podporu osobám, které pečují o osobu blízkou. Je zaměřen proti jejich sociálnímu vyloučení a na odstraňování bariér znesnadňujících rovnocenný vstup na trh práce. Vychází z analýzy potřeb těchto osob a obsahuje část motivační - formou individuálního poradenství a vzdělávací aktivity - formou rekvalifikačních kurzů a odborných seminářů a přímou podporu při hledání pracovního místa.
  
Klíčové aktivity:Bilanční diagnostika
Kurz Pracovník v sociálních službách
Kurz Základy podnikání
Prohloubení znalostí a dovedností v oblasti ICT
Odborná praxe
Odborné semináře
  
Cílová skupina:Cílovou skupinou jsou osoby pečující o osobu blízkou v Pardubickém kraji.
  
Cíl projektu:Osoby, které pečují o závislého rodiny jsou velmi často ohroženy sociálním vyloučením a mají znesnadněný přístup na trh práce. Hlavním cílem projektu je integrace těchto osob do společnosti, posílení sebevědomí, zvýšení jejich kvalifikace a přímá podpora pracovního uplatnění.
  
Dílčí cíle projektu:Individuální podpora a motivace
Rekvalifikace účastníků
Aktivizace a získání dalších znalostí a dovedností
Zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce
  
Realizátor projektu:KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s.
Rokycanova 2654
530 02 Pardubice
IČO: 22690069
  
Partner projektu:Městský úřad Česká Třebová
  
Kontaktní osoby:Petra Nováková
tel.: 774 467 497
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jan Vávra
tel.: 774 467 437
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Copyright © 2022 KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. Rights Reserved.