Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

Polyfunkční komunitní centrum KŘIŽOVATKA

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora z prostředků EU.

 

Žádost o podporu, kterou podávala Křižovatka handicap centrum, o.p.s. 29.07.2017 prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, výzva číslo 74, Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center - SC 2.1, na nákup objektu a jeho rekonstrukci pro vznik komunitního centra, byla doporučena k financování.

 

Aktuální informace o projektu jsou k dispozici na webu www.kblahobytu.cz.

 

Cíle projektu

Cílem projektu je propojení poskytovaných služeb KŘIŽOVATKA-HC o.p.s. a NRZP v prostorách polyfunkčního komunitního centra. Tímto dojde k propojení (setkávání na společných aktivitách) zainteresovaných cílových skupin, včetně "zdravé" veřejnosti, na kterou je v tomto projektu nahlíženo jako na samostatnou cílovou skupinu.

 

Očekávané změny

Služba bude probíhat v plném rozsahu. Bude ji umožněn další rozvoj, jak v kapacitě, v kvalitě poskytování sociálních služeb a registrace nových služeb. Bude docházet k postupnému naplňování cílů a výsledků projektu již popsaných ve Studii proveditelnosti.

Pořízení - nákup vytipovaného objektu odpovídajícího potřebám cílové skupiny.

Rekonstrukce daného objektu - vybudování zázemí poskytovaných služeb a aktivit (centrum denních služeb, centrum sociální rehabilitace- ambulantní, terénní)

V současné době začala realizace tohoto projektu s registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005900.

 

Základní informace naleznete zde.

  nebo je poskytnou členové zpracovatelského týmu

Milan Pešek, vedoucí projektu,

telefon: 774 467 777, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bc. Petra Macháčková, koordinátor projektu,

Telefon: 776 468 078, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aktuální informace o projektu jsou k dispozici na webu www.kblahobytu.cz.

Copyright © 2022 KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. Rights Reserved.