Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

veřejná sbírka

 

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.

vyhlašuje ke dni 1. 11. 2014
veřejnou sbírku

Výtěžek sbírky bude použit na podporu lidí s tělesným postižením, kterým je poskytována sociální služba ve společnosti KŘIŽOVATKA handicap centra, o.p.s. v souladu se zakládací smlouvou společnosti, a to zejména na podporu aktivit klientů realizovaných v rámci výchovných, vzdělávacích, aktivizačních a sociálně terapeutických činností (např. hipoterapie, nácviku soběstačnosti, kreativních činnostech aj.) a na podporu financování provozu centra.

Doba trvání sbírky je na dobu neurčitou.

 

 

 

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s.

vyhlašuje ke dni 15. 4. 2011
veřejnou sbírku

DEJTE AUTU PRO KŘIŽOVATKU ZELENOU

Výtěžek sbírky bude použit na nákup automobilu s plošinou pro vozíčkáře, které poslouží zejména k přepravě klientů z Pardubic a blízkého okolí do centra KŘIŽOVATKA na sociální aktivity, na dovybavení místnosti ergoterapie, na nákup speciálních pomůcek pro klienty, a na zajištění chodu centra.

Každý může přispět na Konto sbírky 235 874 941 / 0300.

 

Dejte autu pro KŘIŽOVATKU zelenou

 

Sbírka byla ukončena ke dni 15. 4. 2013.

 

Závěrečná zpráva o veřejné sbírce

V průběhu tříleté sbírky jsme nashromáždili celkem 52 511, 53 Kč. Díky těmto finančním prostředkům se nám podařilo zkvalitnit poskytované služby. Z této částky jsme zakoupili speciální kompenzační pomůcky, pomocí kterých si naši klienti v rámci ergoterapie nacvičují různé úkony soběstačnosti a z výnosu sbírky jsme také doplatili přístroj Motomed. Další díl byl použit na podporu přímých aktivit klientů (plavání) a zajištění chodu centra.

Sice se nám nepodařilo uskutečnit zakoupení speciálně upraveného auta s plošinou pro vozíčkáře, přesto nám výtěžek z této veřejné sbírky významně pomohl při realizaci jiných, neméně prospěšných projektů.

Děkujeme Pardubickému kraji za ochotu a pomoc při uspořádání naší sbírky a zároveň také naše velké poděkování patří všem, kteří nám přispěli.