Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

Individuální kurzy PC pro začátečníky i pokročilé, možnost přípravy na Certifikát ECDL, počítačové poradenství, kurz komunikace s nácvikem komunikačních dovedností a sebeprezentace a kurz výuky anglického jazyka.

Počítačové kurzy

Základy práce s PC - MS Windows

 • seznámení s počítačem a prací v operačním systému MS Windows
 • práce se soubory a aplikacemi, instalace/odinstalace programů, řešení nestandartních situací

Internet a elektronická pošta

 • základy práce s internetem, hrozby a využití, internetové prohlížeče, publikování prací na internetu
 • elektronická pošta, komunikační programy (ICQ, SKYPE)

MS Office XP/03/07/10, OpenOffice

 • MS Word
 • MS Excel
 • MS PowerPoint

Počítačová grafika

Ochrana PC

 • způsoby ochrany PC - Antivirové programy, Firewally a další software
 • možné hrozby (viry, červy, phishing,....)

 

Nadstandartní kurzy

Tvorba www stránek

 • základní kurz - jazyk HTML, hosting, užitečné programy
 • využití kaskádových stylů - CSS
 • základy PHP a javascriptu
 • zviditelnění stránek na internetu

PC Hardware

 • seznámení s komponenty a periferiemi uvnitř i vně počítače
 • historie hardwaru - současnost - blízká budoucnost

 

Anglický jazyk

Kurzy AJ jsou koncipovány pro začátečníky (základy gramatiky, poslechová cvičení, cvičné úkoly, překlad článků), které mohou být individuální (probíhají u uživatelů v domácím prostředí nebo v centru s využitím učebnic nebo počítače k tomuto účelu určenému, zaměřeno na praktická cvičení) nebo skupinové (zaměřeno především na konverzaci ve skupině). Individuální i skupinová výuka probíhá s uživateli s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám a zdravotnímu stavu.

 

Kurz komunikace

Kurz rozvíjí a zdokonaluje komunikační dovednosti, které nám pomáhají prosadit se v každodenním životě, ale přitom respektovat práva druhých. Součástí kurzu je praktický trénink, jak tyto dovednosti aplikovat do situací, které nás potkávají v běžném životě, jako je například jednání s úředníky, zdravotníky, ale i s přáteli nebo rodinnými příslušníky. Jak řekl Julius Zeyer: „Je někdy slovo jako mocný klíč, jenž otevírá zámky silné tak jako osud sám.“

Copyright © 2020 KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s. Rights Reserved.