Zpět na začátek

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s.

"Pomáháme vyjet správným směrem"

KŘIŽOVATKA handicap centrum se ke konci roku 2013 přeměnila na obecně prospěšnou společnost. Hlavním důvodem přechodu se stala nezbytnost hledání dalších, nových cest, které by vytýčily směr a budoucí existenci KŘIŽOVATKY. Abychom obstáli v konkurenci, musíme své aktivity stavět na kvalitě. Cesta, která je před námi, není jednoduchá. Původní, široké pojetí naší činnosti omezujeme na konkrétní projekty. Primární a nejdůležitější podporu spatřujeme v oblasti sociální rehabilitace. Procesu, kde člověk se zdravotním postižením absolvuje nácvik potřebných dovedností, směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti. Hlavní metodou je ergoterapie. V současné době vlastníme kvalitní rehabilitační pomůcky, které umožňují našim ergoterapeutkám uplatňovat nejnovější poznatky a postupy v této léčebné technice. Více o ergoterapii...

Pro financování organizace využíváme různorodé zdroje. Základ financování tvoří národní dotační programy. Další prostředky získáváme také pomocí nadačních zdrojů, individuálních či firemních dárců. „Boj o přežití“ nás vyzval k aktivnímu fundraisingu a zároveň k četnější prezentaci našeho know-how mezi jiné organizace, studenty, dobrovolníky, odbornou i širší veřejnost. O to více nás těší, že se nám podařilo získat.

Nejistota v oblasti finančních prostředků nám ale neubírá na elánu a vytrvalosti pokračovat v další činnosti s optimismem. Však naše motto a spokojenost našich uživatelů jsou silným podnětem k tomu, abychom ty „káry“ společně tlačili vpřed a vždy správným směrem.

 

Zakládací listina o.p.s.

 

Výpis z obchodního rejstříku

 

Copyright © 2022 KŘIŽOVATKA handicap centrum, o.p.s. Rights Reserved.