Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace (SR)

Co je sociální rehabilitace?

Soubor činností, které svým zaměřením vedou k vybavení uživatele osobními a sociálními schopnostmi a dovednostmi potřebnými k překonání obtíží spojených s jejich zdravotním omezením.

Dominantní postavení ve zvýšení míry soběstačnosti a posílení samostatnosti (nezávislosti) má ergoterapie.

Pro koho je služba určena?

Sociální rehabilitace je určena lidem s tělesným nebo kombinovaným postižením žijící nebo působící na území Pardubického kraje ve věkové struktuře 16 – 80 let.. Z příčiny dlouhodobé nepříznivé sociální situace, vzniklé závažným zdravotním stavem jsou narušeny role, které postižený ve společnosti zastává (soběstačnost, schopnost cestovat, partnerská a rodinná role, pracovní, zájmová činnost aj.). Důsledkem je vyčlenění ze sociálního, ekonomického a kulturního života společnosti.

Tělesné postižení je charakterizováno vadou, především pohybového a nosného ústrojí, tj. kostí, kloubů, šlach i svalů a cévního zásobení, ale i poškozením nebo poruchou nervového ústrojí, projevující se porušenou hybností. Patří sem také všechny somatické odchylky, omezující člověka v integraci do společnosti. Tělesná postižení mohou být vrozená nebo získaná. Vrozené vady vznikají buď během těhotenství anebo při porodu. Získané postižení může způsobit úraz nebo různé choroby. Na rozdíl od vrozených vad mohou vzniknout v kterémkoli období života. Jedná se o dlouhodobý nebo trvalý stav.

Kombinované postižení je stav, kdy je k tělesnému postižení přidružen další handicap, např. lehká mentální retardace, oční nebo sluchová vada.

Pro koho není služba určena?
 • Osoba, která nespadá do cílové skupiny uvedené výše
 • Osoba, jež pomoc potřebuje, ale organizace neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (potřeby a přání zájemce nespadají svým obsahem do služeb nabízených společností KŘIŽOVATKA handicap centrum o.p.s.
Obsah služby?
 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (trénink sebeobslužných činností, trénink paměti, grafomotoriky, nácvik sedu a pohybu na vozíku, samostatného pohybu a orientace, nácvik přípravy jednoduchého jídla)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení na různé instituce, k lékaři či zájmové aktivity. Podpora ve využívání dopravních prostředků)
 • Vzdělávací a aktivizační činnosti (výuka PC, výuka angličtiny, kurz komunikace)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (sociální poradenství ohledně sociálních dávek a příspěvků, doporučení vhodných kompenzačních pomůcek, bezbariérová úprava domácnosti, pomoc s vyhledáváním vhodných pracovních míst, atd. )

Všechny aktivity jsou realizovány s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu osoby se zdravotním postižením a nárokům na bezbariérovost.

Kdy a kde službu poskytujeme?

Na adrese: K Blahobytu 1763, 530 02 Pardubice
Službu nabízíme od pondělí do pátku od 8,00 hodin do 16,00 hodin.
V případě zájmu o službu či dalších dotazů nás kontaktujte:

 • osobně v místě, kde naše organizace sídlí – K Blahobytu 1763, Pardubice
Platí se něco?
 • Cena služby: sociální rehabilitace je ze zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. poskytována bezplatně, účastník platí příspěvek na materiály a terapie.
Další praktické informace:
 • Kapacita: 50 smluvně vázaných uživatelů.
 • Bezbariérovost: bezbariérový přístup, WC, prostory vyhrazené pro realizaci ergoterapie s potřebným vybavením, pomůckami – systém Redcord (dříve Terapi Master), Motren, rehabilitační lůžko, žebřiny, apod.
 • Další doplňující informace vám poskytne sociální pracovnice.

Toto znění obsahově koresponduje s oficiální verzí veřejného závazku.

Místo poskytované služby

 • NOVÁ KŘIŽOVATKA,
  K Blahobytu 1763,
  530 02 Pardubice
 • +420 775 766 453
 • machackova@krizovatka-hc.cz

Ceník poskytované služby

Sociální rehabilitace je ze zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. poskytována bezplatně, účastník platí příspěvek na materiály a terapie.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)